ภาพกิจกรรมเด่น

182022
182040
S__5480495
Field day อ.นาแห้ว60_170616_0211
20170615_102339
79465
S__23756839
IMG_8785
176192
176194
S__5644291
176185
S__5226524
148394
148395
175123
DSC00555
S__20832284
142507
76452

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระปิยมหาราช

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5

<<แสดงทั้งหมด>>