Author Archive: nahaeo.loei

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนkแห้ว จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว ชั้น 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “นามาลาคัพ ต้านยาเสพติต ครั้งที่ 25 “

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายให้นายบุญเรือง ประสาทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “นามาลาคัพ ต้านยาเสพติต ครั้งที่ 25 ” โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2561 และมีวัตถประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนแห้ว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 08.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินพรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินพรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.00 น. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร่วมโครงการมอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมโครงการมอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ออกพื้นที่ติดตามงาน พร้อมทั้งเยี่ยมเยี่ยนราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย