วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง