วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Tnabdee Nui, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป