วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาแห้วที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านลาด หมู่ 6 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Supod Eyma, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Supod Eyma, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Komkrich Sriart และ Supod Eyma, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง