วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากชลประทานจังหวัดเลย ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561 โดยมีกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รับฟังคำชี้แจงและตรวจสอบแหล่งน้ำที่ใช้ในการปลูกเข้าโพด ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Supod Eyma, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม