วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) ตำบลนาพึง ชุมชนที่ 1 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง