วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Komkrich Sriart, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Supod Eyma และ Komkrich Sriart, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง