วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายรังสรรค์ วัฒนพานิชย์ นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คน, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน