วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง และได้ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ด้วย

ในภาพอาจจะมี ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, พื้นหญ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นพืช, พื้นหญ้า, ต้นไม้, สะพาน, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ