วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกำนันสุมาลี โคลส์ ประธาน ศพก.อำเภอนาแห้ว เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี Katesin Lummayos, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง เกษตร เหล้าขาว, Songsith Sriart และ นายอาคม ภูละคร, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม