บุคลากรของหน่วยงาน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Supod Eyma และ Tnabdee Nui, ข้อความ